Συνήθεις Ερωτήσεις

/Συνήθεις Ερωτήσεις

Ο οδηγός πρέπει να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου από την ευρωπαϊκή ένωση και να είναι σε ισχύ στην Ελλάδα

Το κατώτερο όριο για ενοικίαση αυτοκινήτου είναι 25 ετών

Όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν ισχύ μόνο για το νησί της Ζακύνθου

Τα οποιαδήποτε διόδια ή κόστη από εισιτήρια επιβαρύνουν τον ενοικιαστή

Τα καύσιμα βαρύνουν τον ενοικιαστή